Thông báo triệu hồi số 593 liên quan đến chân chống trên một số xe Trident

Thông báo triệu hồi số 593 liên quan đến chân chống trên một số xe Trident

29-03-2022

 (English below)

Theo thông báo triệu hồi toàn cầu của Triumph Motorcycles liên quan đến sự cố về chân chống bên trên một số chiếc Trident 2022, Triumph Motorcycles Vietnam xin thông báo chúng tôi hiện đã có thể tiếp nhận các xe nằm trong phạm vi triệu hồi để khắc phục.

Chúng tôi khuyến nghị chủ sở hữu các mẫu xe có thông tin dưới đây liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để được khắc phục.

 Mã xe

 LG1

 Dòng xe

 TRIDENT

 Model Year

 2022

 Số VIN

 Từ AF8681 đến AT4999

 Thị trường

 Tất cả thị trường trừ Trung Quốc

Sự cố với chân chống bên

Chân chống bên có thể bị cong theo thời gian và quá trình sử dụng, khiến chiếc xe bị nghiêng vượt quá góc nghiêng được thiết kế khi đỗ xe.

Kế hoạch hành động

Để giải quyết tình trạng này, Triumph đang triển khai đợt triệu hồi như mô tả trong Thông báo Triệu hồi SRAN 593. Triumph Motorcycles và Triumph Motorcycles Vietnam đã liên lạc với quý khách hàng sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi thông qua email và điện thoại kể từ ngày 02/03/2022 để giải thích về đợt triệu hồi, cũng như khuyến nghị quý khách hàng mang xe đến đại lý Triumph gần nhất để được thay thế miễn phí bộ phận bị lỗi.

Nếu xe của quý khách có số VIN nằm trong khoảng nêu trên và chúng tôi chưa liên lạc được với quý khách, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng mang xe đến đại lý Triumph gần nhất, hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Với tiêu chí đặt sự an toàn cũng như sự hài lòng của quý khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi đang nỗ lực để khắc phục sự cố kể trên. Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua hotline: 090 990 8975

 

Trân trọng,

Triumph Motorcycles Vietnam

------

Safety recall action notice 593: R&R SIDE STAND

 

In accordance with Triumph Motorcycles global recall campaign related to an issue with the side stand leg on certain 2022 Trident motorcycles, Triumph Motorcycles Vietnam would like to announce that we are now able to accept affected vehicles for rectification. 

We recommend owners of vehicles with the information below contact us as soon as possible to have their motorcycle modified.

 Model Code

 LG1

 Model

 TRIDENT

 Model Year

 2022

 VIN range

 AF8681 to AT4999

 Market

 All markets except China

 The Issue with side stand

The side stand leg may bend over time and use, causing an affected motorcycle to lean beyond its designed angle of lean when parked. 

Action Plan

To address this condition, Triumph is launching a recall as described in the Safety Recall Action Notice 593. Triumph Motorcycles & Triumph Motorcycles Vietnam has communicated to customers whose vehicles are affected via email as well as phone calls from after 02nd March to explain the action and advise them to return their bike to the nearest Triumph dealer to replace the affected part free of charge. 

If your motorcycle’s VIN is in the range mentioned above and we have not been able to reach you yet, we recommend you bring your bike to the nearest Triumph dealer or contact our Customer Relations Department to get instructions.

We apologise for the inconvenience this may cause, but we are taking this action in the interest of our customers’ personal safety and satisfaction with our products. We thank you in advance for your anticipated cooperation.

If you have any questions, please contact our Customer Relations Department via hotline: 090 990 8975

 

Sincerely,

Triumph Motorcycles Vietnam

Tìmđại lý
So sánhxe
Đăng kýlái thử
TảiBrochure
Đăng kýnhận tin