Chính sách bảo mật và thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và thông tin cá nhân

THÔNG BÁO

Thông báo quyền riêng tư này trình bày về cách thức thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi:

 • Triumph Việt Nam, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Triumph Hà Nội, 40 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên , Hà Nội

Sau đây gọi chung là “Triumph Motorcycles Việt Nam”

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và trong một số trường hợp là từ hồ sơ giấy tờ (ví dụ khi bạn điền vào một tờ mẫu tại đại lý hoặc khi bạn ghé thăm một trong những gian hàng của chúng tôi tại một buổi triển lãm). Chúng tôi sẽ thu thập thông tin như tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác của bạn nếu các thông tin này có liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ như chúng tôi có thể hỏi bạn về tuổi của bạn nếu bạn đang yêu cầu lái thử). Thông tin sử dụng trang web sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng cookie (xem phần bên dưới để biết thêm chi tiết). Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn lời mời hoàn thành các bản khảo sát nghiên cứu.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về bạn cho các bài viết mà chúng tôi xuất bản. Điều này sẽ chỉ xảy ra khi chính bạn đã gửi cho chúng tôi thông tin hoặc bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng các thông tin này.

Vui lòng lưu ý:

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web triumph-motorcycles.com.vn, được thu thập và lưu trữ tại Việt Nam. Nếu bạn hoàn thành một biểu mẫu hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân bằng bất kỳ cách thức nào ở khu vực này của trang web, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theo luật về quyền riêng tư tại Việt Nam.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo các cách thức sau:

 • Cung cấp cho bạn những dịch vụ bạn yêu cầu
 • Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để giúp cải thiện cho các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi
 • Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn và gửi đến bạn các thông điệp tiếp thị sản phẩm của Triumph Motorcycles Việt Nam.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa cách thức mà bạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi
 • Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn vì mục đích nghiên cứu
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành khảo sát sự hài lòng khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những bên liên quan như sau:

 • Các tổ chức tiếp thị bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện các hoạt động tiếp thị
 • Các tổ chức nghiên cứu bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện nghiên cứu
 • Các bên xử lý dữ liệu của bên thứ ba mà chúng tôi chỉ định thay mặt chúng tôi thực hiện công tác xử lý dữ liệu
 • Các đại lý và nhà phân phối được ủy quyền của chúng tôi (ví dụ như khi đăng ký lái thử)
 • Các công ty khác hoặc các công ty con khác của Triumph Motorcycles Việt Nam (bao gồm tất cả các công ty thuộc quyền kiểm soát hoặc sở hữu chung)

Chúng tôi không cho phép các công ty khác thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi trừ khi điều đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Tiếp thị

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo chỉ liên lạc với bạn vì mục đích tiếp thị nếu được bạn yêu cầu. Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi gửi các tài liệu tiếp thị. Bạn cũng sẽ có thể chọn không tham gia tiếp thị khi được chúng tôi liên lạc. Nếu chúng tôi có điều gì sai sót, vui lòng báo cho chúng tôi được biết đến địa chỉ:

Bộ phận Tiếp thị,

Triumph Việt Nam, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Bạn có thể truy cập dữ liệu của mình và thay đổi nó nếu thấy dữ liệu không chính xác như thế nào

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của thông tin về bạn mà chúng tôi đang lưu giữ. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo thông tin về bạn được cập nhật và chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin mà bạn cho là không chính xác.

Các quyền khác

Bạn cũng có quyền:

 • hỏi chúng tôi về nguồn mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn
 • hỏi chúng tôi cách thức xử lý dữ liệu của bạn
 • yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu của bạn nếu điều này khiến bạn bất an

Các trang web khác

Trang web và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web khác. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các dịch vụ và sự kiện trực tuyến chính thức của Triumph Motorcycles Việt Nam. Khi bạn truy cập các trang web khác hãy đảm bảo bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của họ.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cookie

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Chúng được thiết kế để lưu giữ một lượng dữ liệu khiêm tốn cho một khách hàng và trang web cụ thể, và có thể được truy cập bằng máy chủ web hoặc máy khách. Điều này cho phép máy chủ cung cấp một trang phù hợp với một người dùng cụ thể hoặc trang đó có thể chứa một số tập lệnh nhận biết được dữ liệu trong cookie và do đó có thể chuyển thông tin từ một lần truy cập trang web (hoặc trang web có liên quan) sang những lần tiếp theo.

Triumph Motorcycles Việt Nam sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn các cookie do các trang web của Triumph Motorcycles Việt Nam thiết lập, bạn có thể thực hiện việc này thông qua thiết lập trình duyệt của mình. Chức năng “Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập www.aboutcookies.org. Đây là trang web chứa thông tin toàn diện về cách thực hiện điều này trên nhiều trình duyệt khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy các chi tiết về cách xoá cookie khỏi máy tính của bạn cũng như thông tin tổng quát về cookie.

Hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng mỗi dịch vụ trực tuyến sử dụng cookie phải có thông báo riêng về cookie. Danh sách cookie:

 • Trang web của Triumph Motorcycles Việt Nam

 http://triumph-motorcycles.com.vn/chinh-sach-bao-mat-va-thong-tin-ca-nhan

Thẻ pixel

Chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel như một phần của các dịch vụ trực tuyến của mình. Thẻ pixel (còn được gọi là GIF trong suốt (clear GIF), tập tin chỉ báo (web beacon), hoặc pixel)) là các khối mã nhỏ trên một trang web và có thể thu thập các thông tin như:

 • địa chỉ IP (Giao thức Internet) của thiết bị truy cập vào trang có chứa thẻ
 • URL (Trình Tìm kiếm Tài nguyên Đồng nhất) của trang mà thẻ pixel xuất hiện
 • thời gian xem trang chứa thẻ pixel
 • loại trình duyệt đã tìm nạp thẻ pixel và
 • số nhận dạng của bất kỳ cookie nào trên máy tính được đặt trước đó bởi máy chủ đó.

Theo dõi e-mail

Khi trao đổi thư từ với bạn qua email tương thích định dạng HTML, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ “dò định dạng”, cho phép các thẻ pixel cho chúng tôi biết liệu bạn đã nhận và mở e-mail của chúng tôi hay không.

Chúng tôi có thể sử dụng siêu liên kết duy nhất trong e-mail chúng tôi gửi cho bạn; điều này là nhằm để xem liệu e-mail đã được mở và trả lời hay không.

Không theo dõi (thiết lập trình duyệt)

Các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hiện không nhận biết tín hiệu “không theo dõi”.

Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể xem xét lại chính sách quyền riêng tư này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đưa vào trong một chính sách cập nhật và được phát hành trên trang này.

Tìmđại lý
So sánhxe
Đăng kýlái thử
TảiBrochure
Đăng kýnhận tin